A Sellyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Sellye város

Sellye város Baranya megyében, a Sellyei járásban található. Az ország egyik legdélebbi fekvésű tájegységének, az Ormánságnak központja és egyben legnagyobb lélekszámú települése (3050), gyakran emlegetik az Ormánság fővárosaként. 1997-ben kapott városi rangot.

Legjelentősebb látnivalói közé tartozik a 16. században épült Draskovich kastély. A kastély körül gyönyörű park található, mely természetvédelmi terület. Érdekes látnivalók még a Kiss Géza Múzeum és a Városi Termál fürdő. A sellyei kéttannyelvű Kiss Géza általános iskolában és a helyi óvodában folyik a horvát nyelv és kultúra ápolása, őrzése.

A Sellyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat története

Az 1970-es évek elején kezdődött a környező falvakban élő horvátok (Szentborbásról, Révfaluból, Drávakeresztúrból, Lakócsáról, Tótújfaluból, Potonyból, Drávasztárából és Felsőszentmártonból) áttelepülése Sellyére. A horvát lakosság megnövekedett létszáma tette lehetővé, hogy a ’90-es években itt Sellyén kisebbségi önkormányzat tudjon alakulni.

1993-ban jelent meg a nemzetiségekről szóló törvény (1993/LXXVII. tv.). 1994-ben voltak az első helyi nemzetiségi önkormányzati választások. A választásokon, a nemzetiségek tagjainak lehetősége van képviselőket választani.

Sellyén az első 4 ciklusban Dudás Gyula volt a nemzetiségi önkormányzat elnöke. Ebben az időszakban Sellye lakosságának 10-15%-a vallotta magát horvátnak. 2014-től a Sellyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ronta Róbert, aki egyben tagja az Országos Horvát Önkormányzatnak is. Az alelnöki teendőket Bozóné dr. Pavlekovics Gyöngyi látja el. Ezen kívül még tagok: Gázsity Henna, Gál Fruzsina és Dudás Tímea.

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat céljai, feladatai

A nemzetiségi önkormányzatok jogait törvények szabályozzák. Minden kisebbségnek joga van etnikai vagy nemzeti közösségként létezni vagy fennmaradni. Tevékenységükben fontos a közvetlen együttműködés a városi önkormányzattal.

A helyi horvát önkormányzat fő feladatai:

 • A nemzetiségi identitás megőrzése, ápolása, a horvát tudat erősítése az emberekben. Legfontosabb céljai közé tartozik, az itt élő, magukat horvátnak valló emberek aktivizálása a horvát kultúrának minél hosszabb ideig történő megőrzése érdekében, melynek eszközei az ének, a tánc, a népi játékok stb.

Együttműködések és kapcsolatok:

A Horvát Önkormányzat hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol Sellye város testvérvárosával, Grubišno Poljeval, Grbavaccal és Biograddal.

A kulturális, a sport és az pedagógusi kapcsolat kiemelten jól működik az Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje-i általános iskolával.

A helyi horvát önkormányzatnak együttműködési megállapodása van a következő intézményekkel, csoportokkal:

 • Kiss Géza Általános Iskola
 • Zagreb-i Egyetem (az együttműködés ünnepélyes aláírására 2019.04.09.-én került sor a sellyei általános iskolában)
 • a helyi önkormányzattal
 • A Josip Gujaš Đuretin Horvát Kulturális és Sport Központtal
 • A „Zlatne Noge-Arany Lábak Néptáncegyüttes Egyesülettel”.

Az önkormányzat éves programjai:

A támogatásoknak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően a helyi horvát önkormányzatnak minden évben lehetősége van olyan programokat szervezni, melyek népszerűek, vonzóak a horvát közösség számára.

Programok:

 • Tavaszi Fesztivál
 • Kirándulások
 • Zarándokutak
 • Városnap (pénteki programok)
 • Tánc- és zene tábor
 • Advent Zágrábban.

2014 óta az aktuális éve rendezvények:

 • Irodalmi est,
 • Tradicionális horvát bál,
 • Húsvéti tojásfestés,
 • Tavaszi Fesztivál,
 • „Gastrostol” Biograd-ban,
 • Nyaralás Pad szigetén (a Zavičaj Hotelben),
 • Városnap,
 • Karácsonyi vásár Zágrábban,
 • Táncházak,
 • Zarándokút Međugorje-ba.

A felsoroltakon kívül, a testület tagjai minden horvát rendezvényen igyekeznek részt venni Magyarországon és Horvátországban is.